• PHỤ KIỆN MẠ KẼM

PHỤ KIỆN MẠ KẼM

  • Côn thu ren mạ kẽm Tiêu chuẩn : Call – 0243.5141516 – 0987876126 Kích thước : 1 / cái Chiều dày : 1000 /cái Áp lực : L / C , T / T CÔN THU REN MẠ KẼM ASTM A-197, PHỤ KIỆN REN MẠ KẼM TIÊU CHUẨN 10242, BS 143 & 1256, 150PSI MALLEABLE IRON […]
  • Cút ren 45 độ mạ kẽm Tiêu chuẩn : Call – 0243.514.1516 – 0987876126 Kích thước : 1 / cái Chiều dày : 1000 /cái Áp lực : L / C , T / T   CÚT REN 45 ĐỘ MẠ KẼM ASTM A-197, PHỤ KIỆN REN MẠ KẼM TIÊU CHUẨN 10242, BS 143 & […]
  • Cút ren 90 độ mạ kẽm Tiêu chuẩn : Call – 0243.514.1516 – 0987876126 Kích thước : 1 / cái Chiều dày : 1000 /cái Áp lực : L / C , T / T CÚT REN 90 ĐỘ MẠ KẼM ASTM A-197, PHỤ KIỆN REN MẠ KẼM TIÊU CHUẨN 10242, BS 143 & 1256, […]
  • KÉP REN MẠ KẼM Tiêu chuẩn : Call – 0243.5141516 – 0987876126 Kích thước : 1 / cái Chiều dày : 1000 /cái Áp lực : L / C , T / T KÉP REN MẠ KẼM ASTM A-197, PHỤ KIỆN REN MẠ KẼM TIÊU CHUẨN 10242, BS 143 & 1256, 150PSI MALLEABLE IRON PIPE FTTINGS […]
  • Lơ thu mạ kẽm Tiêu chuẩn : Call – 0243.514.1516 – 0987876126 Kích thước : 1 / cái Chiều dày : 1000 /cái Áp lực : L / C , T / T LƠ THU MẠ KẼM ASTM A-197, PHỤ KIỆN REN MẠ KẼM TIÊU CHUẨN 10242, BS 143 & 1256, 150PSI MALLEABLE IRON PIPE FTTINGS ASTM […]
  • Măng xông ren mạ kẽm Tiêu chuẩn : Call –  0243.514.1516 – 0987876126 Kích thước : 1 / cái Chiều dày : 1000 /cái Áp lực : L / C , T / T MĂNG XÔNG REN MẠ KẼM ASTM A-197, PHỤ KIỆN REN MẠ KẼM TIÊU CHUẨN 10242, BS 143 & 1256, 150PSI MALLEABLE IRON […]
  • Nút bịt ren ngoài mạ kẽm Tiêu chuẩn : Call – 0243.514.1516 – 0987876126 Kích thước : 1 / cái Chiều dày : 1000 /cái Áp lực : L / C , T / T   NÚT BỊT REN NGOÀI MẠ KẼM ASTM A-197, PHỤ KIỆN REN MẠ KẼM TIÊU CHUẨN 10242, BS 143 & 1256, […]
  • Nút bịt ren trong mạ kẽm Tiêu chuẩn : Call – 0243.514.1516 – 0987876126 Kích thước : 1 / cái Chiều dày : 1000 /cái Áp lực : L / C , T / T   NÚT BỊT REN TRONG MẠ KẼM ASTM A-197, PHỤ KIỆN REN MẠ KẼM TIÊU CHUẨN 10242, BS 143 & 1256, 150PSI […]
  • RẮC CO REN MẠ KẼM Tiêu chuẩn : Call – 0243.514.1516 – 0987876126 Kích thước : 1 / cái Chiều dày : 1000 /cái Áp lực : L / C , T / T RẮC CO REN MẠ KẼM ASTM A-197, PHỤ KIỆN REN MẠ KẼM TIÊU CHUẨN 10242, BS 143 & 1256, 150PSI MALLEABLE IRON […]
  • Tê ren mạ kẽm Tiêu chuẩn : Call – 0243.514.1516- 0987876126 Kích thước : 1 / cái Chiều dày : 1000 /cái Áp lực : L / C , T / T
Scroll
0987876126
Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes